عکس از نمادهای ایرانی

کلی حرف و ایده برای نوشتن دارم ولی هم خودم هم شما اینروزا وقتشو ندارین.فقط یک نکته :هرجا 7سین دیدین ازش عکس بگیرین .از 7سین ساده گرفته تا موارد بزرگ و مجلل!و اگه دوست داشتین با عنوان نوروز یا همون 7سین روانه نمایشگاه بزرگ پینترست کنین.هریک ازما مسئول پاسداری از نمادهای ایرانی وآدابمون هستیم .و شاید بعد از تعطیلات مسابقه ای هم داشتیم .خلاصه دوربین به دست مشاهده گر خوبی باشیم!

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید