هزار تو

عجیب است با روحیه ای که الان دارم به ندرت وبلاگی پیدا میشود که حالم را بهتر کند.اکثر انها چنان حالم را خراب میکند که سریع میبندم!

دیگر آن شوق درمن نیست.تمام هنرهاو اشتیاقم متوقف به یک موضوع شده است.

توگویی به هم بستگی دارد .اگر اتفاقی که می خواهم بیفتد دنیا دردست من است!

واگر نه .....نه فکر اش هم  خوشایند نیست.

در هزارتوی انسانها چه خبرهاست !مثل یک خانه قدیمی که که در کودکی اتاقهایش چیده وتزیین شده است و هرزگاهی دری پنجره ای  باز میشود:عجیب و اسرار امیز!

ظاهر ماسک زذه ما پوششی برآن خانه متروکه ست ...........

/ 2 نظر / 28 بازدید
نگین

انسان مخلوق عجیبیه عجیب و اسرار آمیز گاهی از روی ظاهر آدما قضاوت میکنیم و نمیدونیم چه غوغایی درونش بر پاست ... و ظاهر فرد چقدر میتونه با باطنش متفاوت باشه .. گاهی از این تضاد می ترسم لیلا !

آذر

[لبخند][گل]