عکس

 

 

 

اگه قسمت بشه برم سنتورینی یونان دیگه چقد عکس بگیرم!لبخند

/ 2 نظر / 56 بازدید
رحمانی

کیشگینه قزی ماشالا. [لبخند] از آذرخانم معنی اش را بپرس.

رحمانی

عِه شما هم ترک هستین! بله معنی اش میشه دختر کوچولوی قشنگ.