انتخابها

 

 

ازصبح که از رختخواب بیرون می اییم تا شب مدام در حال انتخابیم.چی بپزم؟چکار کنم؟چی بخرم؟کجابرم و..

اما این انتخابها کجا و انتخابهای جدی زندگی کجا؟

در مقطعی از زندگی باید بین بد وبدتر انتخاب کنی!

باید به جای انتخاب احساس انتخاب عقلت را دریابی.

لحظاتی از زندگی هست که مثل داخل دستگاه سی تی اسکن تو تنهای تنهایی!هیچکس تورا یار و یاور نیست!

تنها مانده ای با ده ها اما اگر و چرا............

دلت حرف دیگری دارد اما نباید گوش کنی!

زندگی به تدریج و ارام ارام لایه لایه، پرده پرده ،خودش را به ما نشان میدهد.هیچوقت تو یکباره به اگاهی لازم نمیرسی و این است که در تصمیم و انتخاب سردرگمی.

حرکت بعدی این شطرنج پیچیده را هرگز نمیتوان حدس زد!

 

/ 0 نظر / 65 بازدید