تصویر ذهنی شما از خودتون چیه؟همونجا نظرتونو بگین

_________________________

ابزار کارم مرتب نیست .یک ژی سی قدیمی دارم که هی خاموش میشه هی ژیام ریسک میده!

لژ تاژم هم فیل شکن نداره و فایلهای عکسم هم توی اون یکیه.

باید یک خونه تکونی حسابی سیستمی راه بندازم .فعلن با یک عکس روز جمعه شما خوش!

حلیم بادمجون

 

 

 

 

 

ژ.ن.نیشخندای بابا حرف پ رو گاهی ژمیزنه .منم که خداوندگار حوصله که درست کنم !

 فکر نکنین از پای منقل تایپ کردم!درستش میکنم!بزودی.....

/ 2 نظر / 2 بازدید
پیر دیر

خویش را صافی کن از اوصاف خویش تا ببینی ذات پاک و صاف خویش

عباس

کاش می شد لحظه ای پرواز کرد ، حرف های تازه را آغاز کرد ، کاش می شد خالی از تشویش بود ، برگ سبزی تحفه درویش بود ، کاش تا دل می گرفت و می شکست عشق می آمد کنارش می نشست ، کاش با هر دل ، دلی پیوند داشت ، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت ، کاش لبخندها پایان نداشت ، کاش می شد ناز را دزدید و برد ، بوسه را با غنچه هایش چید و برد ، کاش دیواری میان ما نبود ، بلکه می شد آن طرفتر را سرود ، کاش می شد من هم یک قناری می شدم ، در تب آواز جاری می شدم ، بال در بال کبوتر می زدم .. آن طرفترها کمی سر میزدم ، با پرستوها غزل خوان می شدم .. پشت هر آواز پنهان می شدم ، کاش همرنگ تبسم می شدم ، در میان خنده ها گم می شدم