پردیس

شخصی

خلاصه ای از کتاب روا نشناسی ا عتراض

 

 

سلطه جو ادمو شی ء می بینه!قاطعیت جنبه هنری داره و نیاز به تمرین و ممارست داره.

فصل اول:

کودکان از پدرومادر احساس اضطراب و جهل و تفصیر را یاد می گیرند که در سالهای بلوغ باعث میشود دیگران به هرسازی که میخواهند انها را برقصانندودرجهت اهدافشان حرکت دهند.

فصل دوم:

وقتی میخواهیم به خواسته دوستی "نه"بگوییم با اموزش کودکی(نادانی.اضطراب.تقصیر)تضاد پیدا میکند و احساس گناه میکنیم.

برای برخورد با سلطه جویی دیگران باید ذهنتان را از باورهای کودکانه پاک کنید!ایا راهی که سلطه جو انتخاب میکند و می کوشد به شما درست و غلط بودن و منصفانه بودن یا نبودن را بقبولاند بدین معناست که که همه ان راهها سلطه جویانه ست؟

پاسخ:بله!

برای ازدواج موفق باید جزییات هریک از نقشها در عمل تعیین شود .زن یاشوهری که احساس فقدان امنیت کند"ساخت"مستبدانه ای برطرف دیگر تحمیل میکندتا از شر دلواپسی برخورد ضعیف بااو نجات یابد.

قضاوت نهایی با شماست.این مهمترین اصل حق طلبی است.مادرقبال خودمان مسئول هستیم.

فصل سوم:

حق دارید برای توجیه رفتارتان دلیل نیاورید.

وقتی قضاوت نهایی با شما باشد مجبور نیستید که با توضیح رفتارخود به دیگران تصمیم گیری درباره درست و نادرست بودن رفتارتان رابه انها بسپارید.البته دیگران هم حق دارند ازعمل شما خشنودیا ناخشنود باشند.دیگران حق ندارند با تقاضای دلیل ازشمارفتاریا احساستان را تحت سلطه بگیرند.

باورکودکانه:برای هرکاری که میکنید باید به دیگران توضیح دهید!

حق دارید مسئولیت حل مشکلات دیگران را نپذیرید!

حق دارید نظرتان را تغییر دهید!

انتخاب سودمند امروز لزومن فردا سودمند نیست!

حق دارید اشتباه کنید و مسئولیت انرا بپذیرید!

انسان بی عیب وجود ندارد.اشتباه کردن جزء جدانشدنی زندگی انسان است.

حق دارید بگویید:نمیدانم!

مجبور نیستید به هر پرسشی بیدرنگ پاسخ دهید.

حق دارید بی نیاز ازخشنودی دیگران باشید!

تاخطر محبوب نبودن را نپذیری محبوب نخواهی شد!

حق دارید در تصمیم گیری غیرمنطقی باشید!

خیلیها به کمک منطق مارا تحت سلطه میگیرند(توضیح بیشتر درکتاب هست )

حق دارید بگویید:نمی فهمم!

حق دارید بگویید:اهمیت نمی دهم!

ادامه دارد....................

 

 

پ.ن.میخونم!

 پ.ن.به پیشنهاد یک دوست لطفن نظرهاتونو در وبلاگ "کتاب درگر دش"بدون ادرس بگذارید.منم فکر میکنم بهتره چون اعتمادی به نیروهای غیرمردمی !ندارم!

+ l.a ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢٢
comment نظرات ()