پردیس

شخصی

راست یا دروغ؟

 

 

اعتماد اعتماد!تلخ ترین حقیقت را به شیرین ترین دروغ ترجیح میدهم.

بارها گفته ام که ادم راست گویی هستم .یعنی دروغ اساسی و جدی نمیگویم .فقط گاهی مجبورم در پاسخ به سوالاتی که راست گویی موجب گرفتاری و کلی توضیح دارد جور دیگر بگویم مثلن:

چرا نمیای؟

-من زیاد ازاین مجالس خوشم نمیاد.

(نه دروغ گفتم نه حقیقتی که مثلن جای دیگر باید بروم که باز طرف بپرسد کجا چرا؟و چیزی لو برود که نباید برود .و پیرو لو رفتن کلی نصیحت و راهکار دریافت کنم!

البته تقریبن همه به رک گویی و خلاصه گویی من عادت کرده اند.

خودمن دروغهایی را واقعن دروغ میدانم که به شعور و یا اعتماد شخص اهانت میشود!یا نادیده گرفته میشود.یا حقی از طرف ضایع میشود.

و آه اگر چنین اتفاقی بیفتد حتا اگر شخص قسم یادکند دیگر نمیتوانم اعتمادکنم!

یک چیزی شکسته و یا بهم ریخته است که نمیتوان وصله پینه کرد.........

یک پرسش:

حتمن در طول زندگی با دروغهای ریزو درشتی مواجه شده اید .اگر میتوانید یکی از آن بزرگهایش را اینجا مطرح کنید و صدمات ولطمات ان ورفتارخودرا بیان کنید

 

پ.ن.لطفن موارد س یاسی اجتماعی رو مطرح نکنین .فقط موارد بین دوستان .خانواده ..فامیل

+ l.a ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٢٩
comment نظرات ()