پردیس

شخصی

و اما یز د

"سهم یز دی ها از آسمان بیشتر است"لیلالبخند

اولین نکته ای که توجه منو در این شهر جلب کرد ساختمونهای کوتاه، یکی دو  طبقه این شهر بود و کم بودن ساختمونهای بلند و برج .......... !و به همین دلیل همه جا اسمونو میدیدی و سهمت از اسمون زیاد بود!

 

 

 

 

+ l.a ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٦
comment نظرات ()