پردیس

شخصی

سفر به شما ل

 

شب قبلش تا 2 بیدار باشی بشوری بذاری بپیچی ببندی بپزی جمع کنی سفارش کنی (باورکنین خنده م گرفته بود که حکمت این همه زحمت واسه سه روز مسافرت چیه؟)قرار باشه با سه خونواده دیگه زمینی بری شما  ل طرف دریا و قرار باشه همه سریک ساعت دور یک میدون جمع بشن ،همسر صبح سحر بیدارت کنه بدو دیر شد !

منم که خودم فاجعه معضلی به نام استرس (مثلن داریم میریم استراحت کنیم )بری منتظر بشی هیچکی نباشه تا اینکه بعد سه ربع یکیشون بیاد اون بقیه هم تو مسیر با فاصله بهت ملحق بشن.

اولین صبحانه نزدیک همون روستایی که دوسال اول خدمتم تدریس کردم .کنار این درخت الو سیاه

 

 

ازشهر ما دوراه به دریا هست شما ل و جنوب.اینبار برخلاف همیشه به اصرار دوستان از جاده جنو ب رفتیم .

 

تا زمانی که فرصت شرح تجاربم از این سفرپیدا بشه ترجیح میدم به عکس اکتفاکنم.

 

 

چشمه   علی:قصر فتح علی شا ه

جاده درغروب

جاده در روز

محوطه و یلای دوستان

درخت اکالیپتوس دارای برگهای باریک و بلند

 

پ.ن..گفته بودم از کنار زیباییها راحت و بی تفاوت رد نمیشم و این عکسا اینو ثابت میکنه گرچه از نظر بعضی ممکنه جاذبه عکس گرفتن نداشته باشه.

+ l.a ; ۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۳۱
comment نظرات ()