پردیس

شخصی

فاصله ها

وقتی از کسی دلخور هستم و فاصله می گیرم بیش از همه خودم اذیت می شوم .ادم قهروکینه نیستم .یعنی دنیا ارزش این ادا اطوارها را ندارد!ولی گاهی وقتی به ایما اشاره و حتا بیان صریح متوجه نمی شود راهی جز فاصله باقی نمی ماند تا حرمت ات حفظ شود .

در دنیای عجیبی بسر می بریم .گویا ابروماه و مه و خورشید وفلک در کارند که بین ادمها فاصله بیندازند!

دقت کرده اید مهمانی ها کم شده رفت وامد به ندرت و به ضرورت؟عروسیها و تولدها فقطرفع تکلیف و انجام وظیفه!که هرچه سریعتر تمام شود و خوشی وافعی دران نیست.

مرگ ومیرها زیاد ولی هیچ درس عبرتی در کار نیست .ماکه زنده ایم !ب

چه ها قبلن شادتر بودند چون رفت وامدهای فامیلی زیاد بود .حالا همه مثل کنسرو در اپارتمانها حبس .

امروز یک طوری هستم مرا ببخشید............

+ l.a ; ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٢/٦
comment نظرات ()