پردیس

شخصی

درمانگران

مطالعاتی درزمینه روان شناسی داشته ام ولی ادعایی ندار م .ولی انچه که دستگیرم شده این هست که انسان بسیار موجود پیچیده ایست .خب این هم تکراری بود.ولی بازهم می گویم انسان موجود پیچیده ایست!

سفیدوسیاه نداریم :خاکستری!

به یک تیوری و یا یک روان درمانگر یا مشاور اقتدا کردن و خود را دربست دراختیار ذهنیات انسانی دیگر که ممکن الخطاست قرار دادن ،بسیار خطرناک هست.

اگر حرف یک روانشناس و تحقیقات و روش حجت بود پس چرا اینهمه روان درمانگرو روانشناس و....اینهمه رویکردها و تیوریهای مختلف امد؟

چون ما انسانیم!

انسانی که احساس دارد ،غریزه دارد ،خطا هم دارد!

همین درمانگرها هرزگاهی باید روانکاوی بشوند.

و به نظر من اینقدر پیداکردن مشاور و درمانگر مناسب و کم خطا!مهم است که فکرکنیم درچشمانمان بجای قطره چشم ،اسید بریزیم!

باید کلی تحقیق کرد طرف مجرب باشد سابقه خوشنامی و سلامت روان داشته باشدو بازهم دربست دراختیار نباشیم

+ l.a ; ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۳٠
comment نظرات ()