پردیس

شخصی

وقفه

 

 

وقفه بزرگی در تقویم زندگی ام رخ داد.زمان از حرکت ایستاد.در قسمت جستجوی اینستاگرام روی عکسهای طبیعت و سفره های رنگی کلیک میکنم.هرچه بهم ارامش بدهد.سالهاست اشپزی زیبارا ترک کرده ام.از هنرهایم دور افتاده ام.دست ودلم به کاری نمیرود.خاطرات مانند تیزرهای تبلیغاتی هراز گاهی ذهنم را درگیر میکنند.بعضیها پر رنگ ترند.

باورهایم فروریخته واشکهایم وقت وبی وقت جاریست.

دنیا در دریچه چشم هر انسان متفاوت است.خواستها وانتظارات ما برخاسته از نوع تربیت ،تجربه هاو محیطی است که در ان پرورش یافته ایم.معلوم نیست به چکارمان در کودکی پاداش و به چه کار تنبیه داده اند.چه بسا عشق گرمای وجودمن در زنی که در روسیه دنیا امده نباشد .

در تارهای تنیده روابط انسانی مشکلات روحی عجین شده.

توگویی ادمها نمیتوانند از چهارچوب پیش نویس زندگیشان خارج شوند.

پ.ن.ارشد ثبت نام نمیکنم.انجا واحدتئوری میخوانم اینجا بین اعضای خانواده ام واحدهای عملی پاس میکنم.پنج شنبه ها و جمعه ها در اینجا حکم دیگری دارد که مرا می طلبد.

ولی حیف !برای این رشته به قول انگلیسیها تلنتد بودم!

+ l.a ; ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٢
comment نظرات ()