پردیس

شخصی

بلبل خرما

 

 

 

 

 

 

باورکنید می داند عاشقی هرروز چشم به راهش هست!

پ.ن.ممنون از دوستان وفاداری که هنوز مرا سرمی زنند

+ l.a ; ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٧
comment نظرات ()

لیلاهای من!

 

اگر بپرسی حاضری به دوران جوانی برگردی می گویم:هزارسااال!

تازه گاهی هم فکرمرگ برایم خیلی اسان می شود.

مدتیست کتابهای یالوم می خوانم.دنیایم را عوض کرده .وچقدر نوشته هایش جذاب هست

در ذهنم ده ها لیلا نشسته اند!

یک لیلا درگیر مسایل مادیست.دیگری مسوولیت مادری شدیدی دارد.ان یکی فکر نمایشگاه نقاشی .یکی هم می گوید بنشین هی بنویس.یکی می گوید بنفشه افریقایی تکثیرکن!یکی می گوید بروسفر..

هنوزهم هست .دوتاازاین لیلاها خیلی قلدرند!جای بقیه را گرفته اند.

پ.ن.زیاد فرصت نوشتن ندارم .گاهی می ایم چندخطی..

 

+ l.a ; ۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/۳٠
comment نظرات ()

متضاد!

لپتاپم را روشن کردم دنبال مدل نقاشی بگردم گفتم سر هم یه نظرات وبلاگ بزنم که یادداشت اذر را دیدم  وبازگشت اش به وبلاگ نویسی.چقدر خوشحال شدم  سرشار  از امید.قبل ان هم خبر حال خوب یک دوست شارژم کرده بود.نمی دانم چه شد که بین وبلاگهای دیگر سراغ وب دوستی رفتم که دوباره یادم اورد زندگی این دنیا یعنی پارا دوکس!یعنی باز همان بازی غم وشادی ..گشایش و انسداد!

بغضی گلویم را فشرد.دلم گرفت .دوحس امید وناامیدی در من در اویخته اند!

خدایا راستی هدف ات از این بازی چه بود؟

+ l.a ; ٥:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٢٤
comment نظرات ()

اسیب روان

تمام اش ریشه در کودکی دارد!تمام گرفتاریها رنجهای ما متاثراز رویدادهای کودکی هست.از تربیت والدین بگیر تا وقایع غیرمترقبه بیرونی.

امروز عصرجمعه دلگیر دیدن عکسهای یک صفحه اینستاگرامی یک نفر اشکم را دراورد!چطور ادمها با عقده و روان ناسالم تیشه به ریشه خود وبقیه میزنند؟!

در رفتار نادرست دوفرد ،از دیدن یکی از عزیزانم یک دفعه محروم شدم!چون فقط در دایره افراد منتسب بودم همین!

بعدامدم اینجا اذررا خواندم باز دلم گرفت.

اقرار می کنم کم اورده ام .خدا می داند در تعامل با بعضی از افراد درجه یک زندگی ام کم اورده ام.

بدانی و اگاهیت بیشتر شده باشد یک جور رنج دارد ندانی هم طور دیگر.

با مطالعاتی که در چندسال اخیرداشتم روابط وبازیهای پنهان روان در افراد را اسکن می کنم و تازه می فهمم همه گرفتاریم !

از جای دیگر اسیب دیده ایم تلافی اش را سر یکی دیگر در می اوریم و...

+ l.a ; ٥:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
comment نظرات ()

← صفحه بعد